PAND I

Rijselstraat 122 

Rijselstraat 122 wordt een plek waar Tom van Ryckeghem op geregelde basis verblijft en terugkeert naar de speeltuin van zijn kindertijd. Hij doet dit op verschillende manieren. Enerzijds werkt hij artistiek in de nabije omgeving en in de bovenverdiepingen van het huis. 

Anderzijds betrekt hij kinderen uit het bijzonder lager onderwijs te Menen. De benedenverdieping van het huis en de nabije omgeving worden een creatief atelier met en voor hen. 


Contact: tomvanryckeghem@gmail.com

© Copyright. All Rights Reserved.