INFO

KALENDER

INFO


De Vlaamse Waterweg nv is samen met stad Menen, die ondersteund wordt door de intercommunale Leiedal, bezig met de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum van Menen. De Leiewerken zijn een belangrijk onderdeel van het Europees gesubsidieerde project Seine Schelde Vlaanderen. Dit project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Zo krijgen we minder drukke wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu.


Leegstaande panden


De Leie wordt aangepast voor grotere schepen van klasse Vb. Zo’n schip is 190 meter lang en 11,4 meter breed en kan tot 4.500 ton en drie lagen containers goederen vervoeren, wat zoveel is als 220 vrachtwagens. Om deze grote schepen vlot te laten doorvaren, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd worden. Ook moeten de bochten in de vaarweg rechtgetrokken worden. Krappe bochten maken het voor grotere, langere schepen namelijk moeilijk om te varen. Om de rechttrekking van de bocht in Menen te realiseren, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. Deze verwervingsprocedure is volop bezig en de eerste panden zijn reeds verworven door De Vlaamse Waterweg nv. Die panden moeten gesloopt worden vooraleer de werken kunnen starten, maar het slopen van de aparte panden zou voor veel hinder zorgen en is ook niet overal technisch haalbaar. Er zal dus gegroepeerd gesloopt worden. Dit betekent echter dat er een aantal panden tijdelijk leegstaan vooraleer de sloopwerken zullen starten. En net daar wil de werkgroep ‘DE PANDEN’ verandering in brengen.


Samen sterk


De activiteiten worden zo veel mogelijk samen met de buurt vormgegeven, en steeds ook met respect voor de buren van de panden waarin activiteiten zullen doorgaan.

De organisaties en kunstenaars die eind februari 2019 zullen starten met een invulling van ‘DE PANDEN’ zijn: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Uit De Marge! (jeugdopbouwwerk), Centrum voor Stedelijke Acupunctuur (CSA), VZWMICHEL!, Cultuurcentrum De Steiger, Academie voor Beeld, Muziek en Woord Stad Menen en kunstenaars Tom van Ryckegem en Jamie Hollebeke. Alle initiatieven zijn in samenwerking met de Stad Menen, intercommunale Leiedal en De Vlaamse Waterweg nv.


Meer informatie?


Heb jij zelf ook een idee of voorstel om iets te organiseren in één van DE PANDEN ? Contacteer dan Chiel Vandenberghe via chiel.vandenberghe@menen.be.


Voor meer informatie over het project Seine Schelde Vlaanderen en de Leiewerken in Menen kan je steeds terecht op onze website: www.seineschelde.be. Mocht je concrete vragen hebben over de werken in Menen, dan kan je steeds contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.


© Copyright. All Rights Reserved.