Home

DE PANDEN

zorgen voor dynamiek in Menen


+++ FASE I : DE PANDEN +++

... - 01.09.2019


Fier zijn we, als we kijken wat we met De Panden gerealiseerd hebben in 2019. Jammergenoeg is deze eerste fase achter de rug.


We houden jullie via deze site en onze Facebookpagina op de hoogte van nieuwe initiatieven! 


Bedankt aan alle initiatiefnemers, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers,...!
Positieve dynamiek in de stad

De Vlaamse Waterweg nv geeft een aantal organisaties de kans om acht leegstaande panden een tijdelijke invulling te geven. Deze panden zijn gekozen omwille van hun ligging, de staat waarin ze verkeren en de mogelijkheden zoals een grote open ruimtes, garage… Vanaf februari 2019 zullen een aantal socio-culturele organisaties op hun eigen manier, maar toch ook samen, die invulling vormgeven. Wat er precies zal gebeuren, verschilt van pand tot pand. Er is wel een gemeenschappelijke goesting en ambitie. Het hoofddoel is om vanuit ontmoeting positieve projecten te realiseren en zo een dynamiek te creëren in de buurt, stad en zelfs daarbuiten. De partners zullen samen werken aan publieksactiviteiten, en zullen over alle activiteiten ook samen communiceren onder de noemer ‘DE PANDEN’.

Verschillende, tijdelijke invullingen


De projecten gaan van een huiswerkplek over een fietsrepair-café, tot kunstenaarsateliers, tentoonstellingsruimtes, kleinschalige ruimtes voor podiumactiviteiten, een artistieke evocatie van de teloorgegane bioscoop Bucksom, tot een ontmoetingsplek voor jongeren...Op elk pand dat een tijdelijke invulling krijgt, wordt een nummer geschilderd op de gevel. Zo zijn de projecten visueel herkenbaar in het straatbeeld.

De activiteitenkalender groeit organisch, voor een overzicht, klik hier!


Heb jij zelf ook een idee of voorstel om iets te organiseren in één van DE PANDEN ? Contacteer ons dan via voorstel@depanden.be.

 

Voor meer informatie over het project Seine Schelde Vlaanderen en de Leiewerken in Menen kan je steeds terecht op onze website: www.seineschelde.be. Mocht je concrete vragen hebben over de werken in Menen, dan kan je steeds contact opnemen met De Vlaamse Waterweg nv via seineschelde@vlaamsewaterweg.be.© Copyright. All Rights Reserved.